Què són les JEDII

D’on sorgeix l’event?
Estes Jornades, naixen de la mà del CEDEII (Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería Industrial) així com de la AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de ámbiTo Industrial) que són organismes a nivell de tot l’Estat que velen per la qualitat dels estudis de grau de les antigües Enginyeria Industrial i Enginyeria Tècnica Industrial on estan representades la majoria de les universitats espanyoles. L’event sorgeix per l’interés d’estos organismes per oferir una formació transversal més enllà del que les universitats poden, així com l’oportunitat de relacionar-se amb altres companyers d’estudi i futurs companys de professió.
En què consisteixen?
L’event consisteix en una serie de ponencies, cursos, tallers i visites a empreses amb el principal objectiu de motivar a l’alumnat per a seguir estudiant, i a la vegada, donar-los l’oportunitat de formar-se transversalment per oferir uns professionals de qualitat, en el qual participaran estudiants de multitut d’universitats d’Espanya.